2018-02-14 16.19.02.jpg

聽說這裡有間可以看夕陽的餐廳..那天是西洋情人節..

我們來碰碰運氣...果然...運氣不佳...預約早滿..

又來他們的另一間bar問問..

一樣餐廳部份訂位都滿..但樓上bar的部份...可以上去看看..

那時天氣還很熱..人沒有很多..所以我們就坐在那裡等等等等...夕陽...夜景...

坐了好久好久好久....白天到黃昏又到黑夜...

我們各點了杯調酒..後來有點餓..又點了串燒和啤酒..

因應情人節..又有送客人每人一支棉花糖..

很舒服的地方..但下午真的很熱...哈哈...

2018-02-14 16.19.10.jpg

2018-02-14 16.19.20.jpg

2018-02-14 18.56.43.jpg

2018-02-14 16.25.00.jpg

2018-02-14 16.27.08.jpg

2018-02-14 16.27.48.jpg

2018-02-14 16.28.07.jpg

2018-02-14 16.28.17.jpg

2018-02-14 16.28.25.jpg

2018-02-14 16.28.31.jpg

2018-02-14 16.29.04.jpg

2018-02-14 16.29.17.jpg

2018-02-14 16.33.06.jpg

2018-02-14 16.37.54.jpg

2018-02-14 16.38.22.jpg

2018-02-14 16.40.28.jpg

2018-02-14 16.40.35.jpg

2018-02-14 16.40.59.jpg

2018-02-14 17.15.27.jpg

2018-02-14 17.16.55.jpg

2018-02-14 17.34.08.jpg

2018-02-14 17.37.25.jpg

2018-02-14 17.49.54.jpg

2018-02-14 18.00.33.jpg

2018-02-14 18.15.38.jpg

2018-02-14 18.29.03.jpg

2018-02-14 18.40.55.jpg

2018-02-14 18.47.00.jpg

2018-02-14 18.49.44.jpg

2018-02-14 18.54.58.jpg

2018-02-14 18.55.42.jpg

 

2018-02-14 19.05.10.jpg

2018-02-14 19.07.22.jpg

2018-02-14 19.12.13.jpg

2018-02-14 20.41.54.jpg

2018-02-14 20.42.03.jpg

2018-02-14 20.43.55.jpg

2018-02-14 20.46.54.jpg

2018-02-14 21.02.10.jpg

2018-02-14 21.09.17.jpg

2018-02-14 21.09.21.jpg

2018-02-14 21.13.23.jpg

2018-02-14 21.14.58.jpg

2018-02-14 21.16.32.jpg

又回來貴婦百貨吃晚餐..

這間店吃N次了..

其它的一樣好吃..反而以前很愛的大蝦墨魚麵不那麼愛了..

可能年紀....它太奶了..

蝦子也不夠Q彈..

回到飯店附近..當然要再按一下摩才甘願休息呀..

只是按摩更需要運氣..

朋友遇到很棒的按摩師..爽到她想多給她小費..

我遇到很爛的..一直重覆的地方按...說了只是加重力道..

手法一樣糟...哎..200元一小時..就認了吧..

明天再來試運氣了..

2018-02-14 21.42.02.jpg

2018-02-14 22.37.17.jpg

 

    全站熱搜

    貝拉 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()